Archiwa kategorii: Kraków

Ranking uczelni bez zmian

Uniwersytety z Warszawy i Krakowa wciąż są na pierwsze i drugie miejsce najlepszych uczelni w kraju. Na trzecim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska – czytamy w „Rzeczpospolita”, która sporządziła ranking szkół wyższych.

Uczelnie z Warszawy i z Krakowa są w rankigu poza zasięgiem innych szkół. W 2011 roku lepszy okazał się UW (wskaźnik rankingowy 100), tylko o pół kroku za nim jest UJ (99,7 pkt.). Trzecią lokatę zajęła Politechnika Warszawska (85,5 pkt). Politechnika przez ostatnie lata była na czwartym miejscu.
Czytaj dalej

Prawo na Uczelni Łazarskiego

Według wyników klasyfikacji Ministerstwa Sprawiedliwości absolwenci Uczelni Łazarskiego stanowili największą grupę reprezentującą uczelnie prywatne wśród zdających na aplikacje prawne. Jakość kształcenia przyszłych prawników przez Uczelnię potwierdza wysoki odsetek absolwentów studiów niestacjonarnych, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu na aplikacje prawne. Szkoła, dbając o wysoki poziom kształcenia studentów od lat zajmuje wysokie pozycje w prestiżowych rankingach, co wpływa na zainteresowanie Uczelnią w środowisku studentów.
Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych niepublicznych szkół wyższych, zalicza się do najlepszych w obszarze nauk ekonomicznych i prawnych. Na dwóch wydziałach – Prawa i Administracji oraz Ekonomi i Zarządzania 250 wykładowców kształci przyszłych prawników, menadżerów, dyplomatów, polityków, pracowników administracji, marketingowców, ekonomistów, finansistów – ludzi biznesu. Wydział Prawa i Administracji, jako pierwszy wśród Uczelni niepublicznych, otrzymał prawo do nadawania tytułu doktora nauk prawnych. Liczne specjalizacje i stale rozwijany warsztat naukowy służy ciągłemu dostosowywaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku.